Forskningens Døgn 2017

ted-ed

Animated science

Kom og se animationer over naturfaglige fænomener den 27. april fra 13:00 – 14:00 i Biografcenter Fotorama.

The Animation Workshop/VIA University College har i samarbejde med TED-Ed produceret en række animationsfilm over naturfaglige emner, som lærere fra den ganske verden har peget på som særligt interessante eller svært tilgængelige.
TED-Ed er et koncept, hvor animationsfilmene understøtter lærerens oplæg, og det er efterfølgende muligt at teste sin viden gennem de spørgsmål, der følger animationerne.
Naturvidenskaben er ofte vanskeligt tilgængelig for børn og unge, fordi den gerne udspiller sig på et teoretisk, matematisk eller molekylært niveau eller omhandler en fjern fortid. Med udvalgte filmproduktioner, lavet i samarbejde med TED-Ed, viser Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling v. The Animation Workshop/VIA University College animationsmediets helt særlige styrke og potentiale til formidling af og læring om naturvidenskabens komplekse sammenhænge, modeller og hypoteser. Kom og få en snak med vores faglige personale om animationsteknologier, didaktiske overvejelser og praktiske hands-on metoder til din undervisning.
Der vil også blive præsenteret undervisningsmaterialer, der gør det muligt selv at producere animationer af naturens fænomener, blandt andet: Animated Science, Animated Learning og Naturanimation.
Kom forbi Fotorama og få inspiration til undervisningen i naturvidenskab gennem animationsmediet!

Heroes, Identities and Histories


A presentation by philosopher and researcher in moral, ethics, culture and superheroes, Carsten Fogh Nielsen AU/DPU April 27. 19:00 -20:00.

Human beings are story-telling animals. We tell each other stories to give meaning to the world but also to reflect who we are, both as individuals and as a community. One of the most persistent and popular forms of stories we tell each other are stories about heroes; extraordinary people who do great good for others. But why are heroic stories so enduringly popular? And what do such stories tell us about ourselves? I will discuss these questions using examples from one of the most popular forms of entertainment of the 20th and 21st century: Superhero comics and movies.

- Carsten Fogh Nielsen

Sign up here