WingWing

Center for Animation og Visualisering

The Animation Workshop har siden 2007 været organiseret som Center for Animation og Visualisering (CAV). Vi sikrer videns- og kompetenceudvikling til den danske animationsbranche gennem aktiviteter og projekter i de 7 afdelinger: Bacheloruddannelser i animation, BA i Grafisk Fortælling, Efteruddannelser, Open Workshop, The Drawing Academy, Animated Learning Lab, samt kontorhotel og inkubationshus Arsenalet.

Center for Animation og Visualisering har gennem et udbygget netværk af virksomheder og professionelle adgang til den nyeste forskning og udvikling inden for animationsområdet.
The Animation Workshop varetager som videncenter videreformidling af relevant information og fungerer som link mellem interessenter og relevante kontakter inden for animationsbranchen.

Med udgangspunkt i stærke animationsfaglige kompetencer har Center for Animation og Visualisering udviklet og igangsat en række aktiviteter og udviklingsprojekter inden for indsatsområderne:

Nye formidlingsmetoder baseret på animationsteknik
Udvikling af uddannelser
Animationspædagogik
Arsenalet
Kulturudvikling
Shareplay