ArkitekturArkitektur

Undervisningsmetoder

Første del - Tegning
TDA Arkitektur er først og fremmest et praktisk kursus, hvor du undervises i konkrete tegneteknikker. Det meste af tiden vil du tegne under vejledning af læreren, som giver konkrete forslag til, hvordan du kan forbedre din tegning. Dog vil der være indspark af mere teoretisk karakter om arkitekturhistorie samt foredrag, der giver indblik i forskellige aspekter af arkitektfaget.

Undervisningsteknikker
Undervisning og vejledning gives både individuelt og til hele holdet på én gang. Alle studerende modtager personlig vejledning fra underviseren, men de bliver også undervist og modtager kritik som hold. Denne fremgangsmåde sikrer, at den studerende udvikler sig uanset hans eller hendes oprindelige tegnefærdigheder. Som studerende vil du blive udfordret, så du udvikler dig individuelt og i dit eget tempo, samtidig med at du lærer og forbedrer dig sammen med resten af holdet.

At modtage kontant kritik på ens arbejde kan være frustrerende for nogle elever i starten, men det er især kritikken, der udvikler og dygtiggør den enkelte. Efterhånden som semesteret skrider frem, kommer langt de fleste elever da også til at opleve kritikken som et godt og nødvendigt redskab for at udvikle deres tegnefærdigheder.

Lektierne er typisk de samme for alle.

Andel del - Forberedelse på optagelsesprøve
I anden del af kurset, som forbereder dig til arkitektskolerne optagelsesprøve, kommer du for alvor til at prøve kræfter med arkitektfaget. Der skal arbejdes mere konceptuelt og fortællingen i projekterne spiller en større rolle. Du vil opleve, at tegning går fra at være målet i sig selv til at være et uundværligt værktøj til skitsering og udvikling af ideer og ikke mindst til kommunikation af ideer til andre. Du vil også få lejlighed til at bygge modeller af dine udkast til løsninger på forskellige arkitekturrelevante opgaver og problemstillinger.
Projektarbejdet i denne del indeholder elementer, der i højere grad afspejler arbejdsformen på arkitektskolerne og til optagelsesprøven, i det du skal forholde dig til konkrete opgaver, arbejde under tidspres og være i stand til at kommunikere essensen af dine ideer til andre.