Trine & StineTrine & Stine

Udviklingsstøtte

Open Workshop er vært for og støtter unge talenter og professionelle i udviklingsfasen af hovedsageligt større projekter som kortfilm, spillefilm, tv-shows, videospil etc.

Open Workshop stiller arbejdsarealer, alt nødvendigt udstyr, materialer mm. til rådighed. I særlige tilfælde ydes også økonomisk støtte til lønning af crew.

En vigtig del af dette støtteområde er rådgivning fra professionelle. Denne rådgivning skal sikre videre udvikling i de forskellige projekter samt sikre produktionsstøtte til de forskellige projekter. Rådgivningen varetages af Open Workshop-produceren og/eller eksterne eksperter fra fx Den Vestdanske Filmpulje og Cross Media-puljen, Det Danske Filminstitut og New Danish Screen etc.

Det er et klart mål for Open Workshop, at projekter under denne kategori kommer videre og bliver produceret og finansieret, af et eller flere danske og/eller europæiske produktionsselskaber.
 

The Guest - af Henrik Malmgren
The Guest - af Henrik Malmgren
The Guest - af Henrik Malmgren
SkeletonGirl - af Marie-Louise Højer Jensen
SkeletonGirl - af Marie-Louise Højer Jensen
SkeletonGirl - af Marie-Louise Højer Jensen
Skål Viola
Skål Viola
Skål Viola