Otto and StellaOtto and Stella

Uddannelsesudvikling

Et af Center for Animation og Visualiserings (CAV) vigtigste opgaver er at sikre udviklingen af nye animationsrelaterede grund-, videre og efteruddannelse med basis i den konkrete faglige erfaring på The Animation Workshop og viden om, hvad den internationale animationsrelaterede branche efterspørger.

Videncenterets fokus på uddannelsesudvikling har blandt andet ført til etableringen af uddannelseslinien Computer Graphic Arts i 2008, til udviklingen af Visuel Hf, der optog de første elever i 2009, og til en professionsbacheloruddannelse i Grafisk fortælling i 2013.

I samarbejde med Pædagoguddannelsen i Viborg/VIA University Center har CAV desuden etableret Internationalt Modul i Animationspædagogik.

Afdelingen for Efteruddannelse udvikler og udbyder efteruddannelseskurser, der retter sig direkte mod professionelle animatorer og animationskunstnere fra hele Europa.

CAV har med støtte fra EU’s MEDIA Program iværksat det fælleseuropæiske talentstøtteprojekt Animation Sans Frontières. Her deltager 16 europæiske animatorer eller animationsstuderende henover et år på fire to-ugers kurser afholdt af fire af de bedste animationsskoler i Europa: The Animation Workshop, Filmakademie Baden-Württemberg i Tyskland, Gobelins i Frankrig og Moholy-Nagy University of Art and Design i Ungarn. Deltagerne besøger alle skolerne og deltager i undervisningsforløb der tilsammen dækker hele produktionsprocessen for en animationsfilm.