Cathrine Baab HolmCathrine Baab Holm

TDA Portefølje

Fokuser på dit portefølje
TDA Portefølje er et ti uger langt suppleringskursus til TDA Klassisk. Kurset er designet til at give de studerende den bedst mulige forberedelse til at søge ind på en af The Animation Workshop’s bacheloruddannelser samtidig med, at de udarbejder deres portefølje. Dette sker med en blanding af workshops, projektarbejde, porteføljevejledning og foredrag som skal hjælpe de studerende med at bygge bro fra den klassiske tegning over til en mere animations- og tegneserieorienteret måde at tegne på og samtidig udvide deres horisont og give dem et bredere perspektiv på visuel kultur.

Nogle af forløbets workshops er relevante for alle tre uddannelser og derfor fælles for hele holdet; andre er kun relevante for én af uddannelserne. Derfor er der uger, hvor hele holdet undervises sammen og uger, hvor der foregår forskellige ting samtidig, så de studerende kan vælge den workshop, der er mest relevant for dem. Samtlige workshops fokuserer på emner, der kræves i porteføljerne som f.eks. karakterdesign, storyboard og perspektiv. Det vil derfor i mange tilfælde være muligt at bruge tegninger, som er udarbejdet i forbindelse med workshops, direkte i porteføljet. Op til deadline vil der være tid uden undervisning, men med mulighed for individuel vejledning, så den enkelte kan fokusere på det, han eller hun har brug for at arbejde med.

Det starter med tegning
Undervisningen på TDA Portefølje er tilrettelagt efter, at de studerende har gode færdigheder i klassisk tegning. Man skal ikke være den perfekte tegner, men man skal have øvet sig i croquis og lignende samt vide noget om menneskets anatomi og bevægelse og være trænet i at tegne det. Dette danner grundlaget for at kunne give sin fantasi frit løb i arbejdet med at designe karakterer og baggrunde, lave tegneserier og storyboards mm.

Tegning danner en rød tråd gennem forløbet; en gang om ugen vil der være undervisning i tegning som f.eks. gesture drawing og croquis, samtidig med at de studerende selvfølgelig har adgang til The Animation Workshop’s Soft Value program, der bl.a. indeholder croquistegning to aftener om ugen.

Sidst, men ikke mindst er der regelmæssige foredrag om kunst, film og tegneserier, da en bred interesse for visuel kultur gør det lettere at lave et flot portefølje.

For at blive optaget på TDA Portefølje skal der aflægges en lille optagelsesprøve for at teste, om ansøgernes tegnekundskaber er tilstrækkelige. Læs mere under ”Ansøgning og Optagelse”.

 

Kontaktperson

Leder af Tegneakademiet og Visuel Hf
Telefon: +4587554942

Mere info
g.lindebjerg

Ansøg her til TDA Portfolio forår 2018