TDA photoTDA photo

TDA engelsk supplement

I foråret 2018 har du igen mulighed for at kombinere et semesterkursus på The Drawing Academy med intensiv engelskundervisning. TDA Engelsk supplement kan kombineres med enten TDA Klassisk eller TDA Arkitektur. TDA Engelsk supplement er for studerende som gerne vil studere på en engelsksproget uddannelse og derfor skal op til en engelsktest. TDA Engelsk supplement kan hjælpe dig til at nå et tilstrækkeligt niveau i engelsk. Kurset er især tiltænkt studerende fra ikke-EU-lande. Med en almindelig dansk hf- eller studentereksamen lever du i forvejen op til sprogkravene på de engelsksprogede uddannelser i Danmark. Det er ikke muligt at tage TDA Engelsk supplement uden også at tage et af semesterkurserne i tegning.

Læs mere om The Drawing Academy’s semesterkurser her:
TDA Klassisk
TDA Arkitektur

Når du kombinerer et semesterkursus på TDA med engelskundervisning, er du en del af en almindelig klasse på TDA og følger tegneundervisningen sammen med studerende, der ikke tager engelskkurset. Engelskundervisningen ligger udenfor den almindelige undervisning, f.eks. om aftenen og i weekenderne. Kombinationen af engelsk- og tegneundervisning giver dig mulighed for at forberede dig til både den kunstneriske og den sproglige del af de krav, du skal leve op til for at kunne studere på en engelsksproget bacheloruddannelse, f.eks. på The Animation Workshop, VIA University College.

Vi tager forbehold for aflysninger af kurser hvis der er for få tilmeldinger.
 

Long Study Drawing 1 min film.

Mads Peter Brandstrup Speed Drawing
Mads Peter Brandstrup Speed Drawing