BombBomb

Shareplay

Mediebilledet i dag er i stadig højere grad præget af krydsninger mellem medieformater, genrer, platforme og faggrupper. Det ses fx når bestemte koncepter, indhold og fortællinger præsenteres i forskellige medieformater, når teknologiske hjælpemidler som fx telefonen får flere og flere funktioner, og når medier, der førhen kun har været brugt til underholdning, inddrages som formidlings- og udviklingsværktøjer inden for fx undervisning og forskning.

Disse krydsningsområder, der ofte benævnes cross media, er i rivende udvikling og indebærer et stort erhvervsmæssigt potentiale. Derfor er Region Midtjylland og Region Nordjylland gået sammen om den fælles mediesatsning Shareplay, der med konsortiemedlemmerne Bretteville Hotspot, Alexandra Instituttet, Filmby Århus og The Animation Workshop forener nogle af regionernes vigtigste aktører på området.

Shareplay skal skabe erhvervsmæssig vækst i beskæftigelsen og kreativiteten i de to regioner ved at lade de virksomheder og institutioner, der har fingeren på pulsen indgå i et krydsfelt af netværk, projekter og initiativer, der opererer i en international kontekst. På den måde optimeres den regionale udvikling af en nyskabende audiovisuel sektor på tværs af kreativitet og teknologi.

Konsortiet varetager en sekretariatsfunktion med base i Filmby Århus. Sekretariatets arbejde tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og er inddelt i tre hovedopgaver: strategisk udvikling, fordeling af Shareplay-puljen og oprettelse og facilitering af netværk.

Strategisk udvikling
Shareplay-sekretariatet skal sikre et godt kendskab til regionernes indsats og strategi for derigennem at udvikle de audiovisuelle brancher. Dette arbejde skal blandt andet sigte mod at opnå en øget og fortsat politisk og økonomisk opbakning til indsatsen. Sekretariatet skal desuden forvalte og arbejde for at øge tilstedeværelsen af risikovillig kapital, der skal understøtte projekter og produkter, der kan øge den regionale omsætning på området.

Fordeling af Shareplay-puljen
Shareplay-puljen er rettet mod projekter og aktiviteter, der kan udvikle cross media-området i de to regioner. Sekretariatet skal rådgive brugerne om ansøgningsprocessen og varetage sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger til puljen.

Oprettelse og facilitering af netværk
Shareplay-sekretariatet skal opbygge en netværkskultur blandt virksomheder og organisationer inden for cross media-indsatsen. Strukturen vil være en slags netværksklynge af ambitiøse tematiske netværk af virksomheder fra forskellige brancher og miljøer.


Konsortiepartnere
The Animation Workshop
BusinessAalborg
Alexandra Instituttet A/S
Filmby Århus