ArkitekturArkitektur

Priser og betaling

Pris
Prisen for et semesterkursus på TDA Arkitektur er 25.000 kr. Dette dækker både undervisning og materialer. Studieturen er dog ikke inkluderet i prisen og skal betales separat.

Hvis man ønsker kun at følge kursets første del, Tegning (15 uger), er prisen for dette 21.000 kr. I det omfang, at der er ledige pladser på anden del, Optagelsesprøve (4 uger), er prisen for dette modul separat 6000 kr.

Studerende fra udenfor EU kan højst opholde sig i Danmark i 90 dage, før deres turistvisum udløber. Men de kan følge kurset i de tre måneder og betale 16.000 kr. for det.

Hvis man følger undervisningen hele semestret, er betalingen for undervisningen er opdelt i tre rater:
  • Den første rate (10.500 kr.) skal betales inden begyndelsen af semestret;
  • Den anden rate (10.500 kr.) skal betales i starten af semestret;
  • Den tredje rate (4.000 kr.) skal betales godt halvvejs i semestret.

Ansøgere fra udlandet skal betale det fulde beløb inden kursusstart.

Økonomisk støtte
Skolen tilbyder ikke legater.

Det er ikke muligt at modtage SU for at følge et semesterkursus hos The Drawing Academy.

BEMÆRK: Ønsker man at stoppe før tid, skal dette meddeles skolen skriftligt. I så fald vil eleven være forpligtet til at betale for yderligere fire ugers undervisning.