Mads Peter Brandstrup Speed DrawingMads Peter Brandstrup Speed Drawing

Priser og betaling

Prisen for et semesterkursus på The Drawing Academy er 34.000 kr. svarende til cirka 4.533 euro. Dette dækker både undervisning og materialer.

Skolen tilbyder ikke legater.

Det er ikke muligt at modtage SU for at følge et semesterkursus hos The Drawing Academy.

Betalingen for undervisningen er opdelt i tre rater:
  • Den første rate (14.000 kr.) skal betales inden begyndelsen af semestret;
  • Den anden rate (10.000 kr.) skal betales i starten af semestret;
  • Den tredje rate (10.000 kr.) skal betales godt halvvejs i semestret.

Ansøgere fra udlandet skal betale det fulde beløb inden kursusstart.

Ønsker man at stoppe før tid, skal dette meddeles skolen skriftligt. I så fald vil eleven være forpligtet til at betale for yderligere fire ugers undervisning.

BEMÆRK: Studerende fra udenfor EU kan højst opholde sig i Danmark i 90 dage, før deres turistvisum udløber. Men de kan følge kurset i de tre måneder og betale 24.000 kr. eller cirka 3.200 euro for det.