E.T.AE.T.A

The Animation Workshop Organisation

Diagrammet viser hvordan The Animation Workshop er internt organiseret.

organisational chart
Red Dragon - af Maria Henriksen
Red Dragon - af Maria Henriksen
Red Dragon - af Maria Henriksen
SketchCrawl - af The Animation Workshop
SketchCrawl - af The Animation Workshop
SketchCrawl - af The Animation Workshop