ExteriorExterior

Kursusindhold

To dele
TDA Arkitektur består af to dele: I første del, som finder sted fra august til midt i november, er fokus på at lære at tegne. Denne del er relevant både for unge, der drømmer om at blive arkitekter og for allerede uddannede arkitekter, bygningskonstruktører, håndværkere og andre, der gerne vil blive bedre til at forstå, tegne og kommunikere form og rum. Anden del er især henvendt til unge, der gerne vil søge ind på arkitektskolerne og har brug for vejledning i at forberede sig til optagelsesprøven. Semesterkurset er for alle, uanset hvilket niveau den studerende er på. Alle studerende bliver undervist individuelt på det niveau, de har brug for.

Første del - Tegning
På The Drawing Academy tilgår vi til tegning som et håndværk. Du vil blive undervist i at tegne efter en bestemt metode, som er inspireret af renaissancens og barokkens mestre, men som også genfindes i nutidige arkitekturskitser. Begge steder står en grundlæggende forståelse for rum, perspektiv og konstruktion i centrum – ligesom den gør i undervisningen på TDA Arkitektur. Her træner du gennem observationstegning af genstande, bygninger og andet din forståelse for og evne til at konstruere former og at gengive dem både i form af skitser og længere, mere detaljerede studier. Denne forståelse er en forudsætning for at kunne arbejde med lys og toner, hvilket også er en del af undervisningen på TDA Arkitektur. Øvelserne i observationstegning varieres med øvelser, der træner din evne til at forestille dig og gengive egne motiver.

De studerende vil blive undervist i forskellige elementer af tegning:
• Rumlighed
• Form
• Observation
• Perspektiv
• Komposition
• Proportioner
• Lys og skygge
• Konstruktion og volumen

Derudover er der planlagt en række spændende aktiviteter som f.eks:
• Studietur til Italien med fokus på tegning og arkitekturhistorie
• Arkitekturrelaterede gæsteundervisere
• Ekskursioner
• Introduktion til materialer og bygning af arkitekturmodeller

Anden del, Optagelsesprøve
Anden del er fokuseret på at forberede de studerende til arkitektskolernes optagelsesprøve.
Her introduceres de studerende til arkitekturfagets metoder. Den studerende skal selv komme med ideer til løsningen af arkitekturrelaterede problemstillinger. Her bruges tegning og model som værktøjer i forbindelse med idegenerering og konceptudvikling.
Du vil blive undervist i:
• At arbejde ud fra en konkret problemstilling
• At kommunikere en ide klart
• At skabe en rumlig fortælling
• Materialekundskab
• Modelbygning

Materialer
De studerende lærer at tegne med forskellige materialer, som sætter dem i stand til at variere deres udtryk. Materialer er inkluderet i prisen.

Dagligt skema
Mandag-Torsdag: 9.00-15.00
Fredag: 9.00-12.00

De studerende skal være forberedte på at lave hjemmearbejde.

Ekstra aktiviteter
Mens de studerende går på The Drawing Academy, vil de være en del af et højt fagligt studiemiljø på The Animation Workshop, der kultiverer et omfattende internationalt netværk. Den studerende vil få adgang til mange ekstra aktiviteter såsom inspirerende foredrag af kunstnere, illustratorer og animatorer, aftencroquis, sport og sociale events. Det vil foregå uden for den almindelige undervisningstid.

Alle ekstra aktiviteter er oftest gratis og uden registrering.