Classical DrawingClassical Drawing

Kursusindhold

Engelskkursus
Det tre måneder lange kursus "TDA Engelsk Supplement" forbereder de studerende på at gå op til Engelskprøven TOEFL eller VIA University College’s egen engelsktest. TOEFL giver de studerende adgang til at studere på de fleste engelsksprogede uddannelser, mens VIA University College’s test giver adgang til at studere på denne uddannelsesinstitution. Undervisningen varetages af en lærer med en kandidatgrad i engelsk.

Engelsktimerne finder sted efter tegneundervisningen og I weekender. Undervisningen er fokuseret på at lære de kommunikative aspekter af sproget: at udtrykke sig mundtligt og skriftligt, at læse og forstå skrevet og talk engelsk. På The Animation Workshop vil du finde et internationalt læringsmiljø, hvor der tales engelsk det meste af tiden af både elever og lærere. Så du vil naturligt komme til at øve dig i engelsk i dagligdagen, ikke kun i timerne.

Resultatet er afhængigt af den enkelte studerende udgangsniveau og indsats under kurset. The Drawing Academy i The Animation Workshop og VIA University College kan ikke garantere, at alle studerende består de nævnte sprogtests efter endt kursus. For at sikre, at så mange som muligt når det påkrævede niveau, sprogtestes de studerende inden de bliver optaget på kurset.

Tegnekurser
Læs mere om tegneundervisningen her:
TDA Klassisk
TDA Arkitektur (kommer snart)

 

"TDA er en glimrende start på en karriere inden for animation - uanset hvilke ambitioner du har - fordi du opnår en solid grundviden om anatomi samt skildring af bevægelse og miljøer. Plus det er skideskægt! (Nej da, jeg er ikke spor forudindtaget ...)"

Marie Thorhauge, concept artist