Classical DrawingClassical Drawing

Kursusindhold

Vores tilgang til klassisk tegning
På The Drawing Academy tilgår vi til tegning som et håndværk med reference til barokkens og renæssancens mestre såvel som til nyere kunstnere, som arbejder med at repræsentere og fortolke virkeligheden. I løbet af semesterkurset TDA Klassisk træner vi den studerendes evne til at tegne den menneskelige krop og verden omkring os på forskellige måder.

De studerende vil blive undervist i forskellige elementer af klassik tegning:
• Observation
• Komposition
• Dynamik og bevægelse
• Proportioner
• Lys og skygger
• Anatomi
• Konstruktion og volumen

 

"TDA er en glimrende start på en karriere inden for animation - uanset hvilke ambitioner du har - fordi du opnår en solid grundviden om anatomi samt skildring af bevægelse og miljøer. Plus det er skideskægt! (Nej da, jeg er ikke spor forudindtaget ...)"

Marie Thorhauge, concept artist
Vi tegner ofte efter model, og de studerende har en variation af kortere og længere stillinger afhængig af formålet med øvelsen. Mange øvelser sigter på at lære de studerende at forstå, tegne og konstruere de former, som objekter, kroppe, hoveder osv., består af, således at de bliver i stand til at arbejde med skraveringer, toner og lys. Andre vigtige emner er bevægelse og stemninger, som vi øver gennem croquistegning og skitsering i byen.

På The Drawing Academy er vi interesseret i at undervise de studerende i en dybere forståelse for form, konstruktion og bevægelse, fremfor hvordan man laver en pæn og blank overflade. Denne forståelse er relevant både for animation og for andre kreative fag. Derfor er semesterkurset et glimrende udgangspunkt for videregående visuelle studier. Kurset er også relevant for visuelle fagfolk som gerne vil forbedre deres tegneevner.

Semesterkurset er for alle, uanset hvilket niveau den studerende er på. Alle studerende bliver undervist individuelt på det niveau, de har brug for.


Materialer
De studerende lærer at tegne med forskellige materialer, som sætter dem i stand til at variere deres udtryk. Blyant, kul, blæk og pensel er alle brugt i øvelserne.

Dagligt skema
Mandag-Torsdag: 9.00-15.00
Fredag: 9.00-12.00

De studerende skal være forberedte på at lave hjemmearbejde.

Gæstelærerworkshops
Udover undervisningen i klassisk tegning, indeholder semesterkurset 3 til 4 gæstelærerworkshops. Indholdet varierer fra semester til semester, men for det meste har workshoppen forskellige emner inden for animation, tegneserie, illustration og/eller kunst. Se også vores gæstelære liste for at få et indtryk af de seneste undervisere på semesteret.


Ekstra aktiviteter
Mens de studerende går på The Drawing Academy, vil de være en del af et højt fagligt studiemiljø på The Animation Workshop der kultiverer et omfattende internationalt netværk af dygtige, faglige gæstelærer. Den studerende vil få adgang til mange ekstra aktiviteter såsom inspirerende foredrag af kunstnere, illustratorer og animatorer, aftencroquis, sport og sociale events. Det vil foregår uden for den almindelige undervisningstid.

Der udover organiserer vi, for de studerende som gerne vil søge ind på bacheloren på The Animation Workshop, en masse aften-foredrag med fagfolk og studerende i animation, tegneserie og computergrafik. Disse foredrag har til formål at giver de studerende inspiration og hjælp til at få skabt et godt portefølje.
BAC ansøgere på The Drawing Academy tilbydes også personlig portefølje feedback-sessions af The Animation Workshops personale eller studerende, og studievejledningsforedrag med medarbejdere fra Bachelor Afdelingen.

Alle ekstra aktiviteter er oftest gratis og uden registrering.