CroquisCroquis

Undervisningsmetoder

Praktisk tilgang
Kurset fokuserer på praktiske undervisningsmetoder frem for teoretiske. Det meste af tiden vil de studerende tegne under vejledning af læreren. Fremgangsmåden giver de studerende mulighed for at lære, mens de arbejder, og for at udvikle sig i deres eget tempo, mens de løbende stilles over for nye udfordringer.

De studerende vil tegne ud fra observationer af nøgenmodeller eller opstillinger. De vil blive undervist i at fokusere på forskellige aspekter af det, de observerer, f.eks. bestemte kropsdele, hvordan man kan forklare former ved hjælp af lys, billedkomposition og dynamik. På den måde bliver de studerende gradvist fortrolige med forskellige elementer i klassisk tegning. Som semesteret skrider frem, vil den studerende blive i stand til at gennemarbejde flere og flere af disse elementer i samme tegning.

"Hvis man ønsker at kunne tegne på professionelt niveau, er The Drawing Academy uden tvivl et af de mest kompetente steder i Danmark. Hvad man lærer her er universelle principper som kan benyttes indenfor adskillige former for tegning."

Mark Tholander, billedkunstner
Undervisningsteknikker
Undervisning og vejledning gives både individuelt og til hele holdet på én gang. Alle studerende modtager personlig vejledning fra underviseren, men de bliver også undervist og modtager kritik som hold. Denne fremgangsmåde sikrer, at den studerende udvikler sig uanset hans eller hendes oprindelige tegnefærdigheder. Studerende vil blive udfordret, så de udvikler sig individuelt, på deres egen måde og i deres eget tempo, samtidig med at de lærer og forbedrer sig i selskab med resten af holdet.

At modtage kontant kritik på ens arbejde kan være frustrerende for nogle elever i starten, men det er især kritikken, der udvikler og dygtiggør den enkelte. Efterhånden som semesteret skrider frem, kommer langt de fleste elever da også til at opleve kritikken som et godt og nødvendigt redskab for at udvikle deres tegnefærdigheder.

Lektierne er typisk de samme for alle.